DODANA VRIJEDNOST ZDRAVLJU

Kruna naše poslovne i istraživačke 2019 godine!

3. Convention Health Benefit
18. 12. 2019.
Palača Hofburg, Beč

Evaluacija istraživanja 2017 - 2019
Kick-off istraživanja 2020 - 2023
Godišnji sastanak članova
Gala večera
Imperijalna ceremonija dodjele nagrada

"Health Benefit 2020" je inicijativa koja naglašava važnost liječnika u svijetu koji se mijenja!

Svrha inicijative

- Poboljšanje uvjeta rada liječnika
- Naglašavanje važnosti liječnika za društvo
- Stvaranje novih izvora prihoda liječnika
- Zaštita fizičke sigurnosti liječnika i njihovih obitelji

Povod inicijativi

Nedostatak liječnika
Migracije liječnika
Potencijal iseljenika
Nove tehnologije
Novi proizvodi u turizmu
Sinergije medicine i turizma

Inspiracija

Rezultati trogodišnje Health Benefit inicijative (2016-2019) i istraživanja “Turizam budućnosti – dodana vrijednost zdravlju” ukazuju na neiskorištene ljudske i financijske potencijale.
Liječnici upravljaju zdravljem svojih pacijenata. Da li turistička industrija to prepoznaje i cijeni?

Ciljevi inicijative

2020

Prikupiti internacionalne primjere dobre prakse rješavanja problema nedostatka liječnika.

2020

Procijeniti mogućnost primjene novih tehnologija prekogranično

2020

Definirati opasnosti i potencijale kulturoloških i jezičnih barijera

2020 - 2023

Upotrijebiti CRM kao alat za kreiranje novih izvora prihoda liječnika

2020 - 2023

Ukazati na zdravstvene potrebe i potencijale iseljenika

2020 - 2023

Iskoristiti “hibridne karakteristike“ potrošačkog društava za realizaciju dodatnih prihoda liječnika

Provedba

- Uspostava komunikacije s diplomatskim predstavništvima radi kontakata s nacionalnim nadležnim ministarstvima, liječničkim i gospodarskim komorama te strukovnim organizacijama obiteljskih liječnika.
- Okupljanje interdisciplinarne internacionalne expertne grupe.
- Redovita organizacija stručnih sastanaka.
- Uključivanje zainteresiranih liječnika, lokalnih zajednica i gospodarskih subjekata u znanstvene i gospodarske dijelove inicijative.
- Nastavak započetih poslova inicijative.

Partneri

Partneri su mudri, savjesni i uspješni pojedinci i tvrtke, institucije i udruge koje sudjeluju u provedbi i doprinose uspjehu inicijative.

U današnjem je svijetu važno odmaknuti se od konkurencije činjenjem ispravnih djela.
Sudjelovanjem jačate Vaš
pozitivni image - HEALTHY IMAGE!